Cinelli Cinelli Cinelli Surly Surly Cinelli

IV Polski Kongres Przedsiębiorczości


27-28 października 2016
Lublin

Rejestracja

O kongresie


Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 27-28 października w Lublinie spotka się ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Motywem przewodnim czwartej edycji Kongresu będzie synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiaru polskiej gospodarce. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym oraz Targach Lublin zgromadzą się osoby zajmujące najwyższe szczeble w swoich instytucjach, dzięki czemu rozmowy toczące się podczas Kongresu i wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów.Zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego
Sławomira SosnowskiegoZaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego
Krzysztofa Hetmana


1500

uczestników

Osoby zarządzające w polskich firmach, instytucjach, placówkach naukowych oraz przedstawiciele samorządów z całej Polski.

150

prelegentów

Eksperci ds. gospodarki, naukowcy, przedstawiciele mediów, prezydenci oraz burmistrzowie miast.

28

konferencji

Panele dyskusyjne poświęcone najbardziej aktualnym tematom w polskiej gospodarce i polityce.

Agenda


Przygotowane przez Radę Programową Kongresu konferencje tematyczne oraz panele tematyczne, poruszające najbardziej istotne kwestie z punktu widzenia nauki, polityki oraz gospodarki.

27.10 Sesja I
08:30 - 09:00
Rejestracja
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:00 - 09:15
Uroczysta inauguracja kongresu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:00 - 17:00
Wystawa wynalazków i prototypów
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:30 - 12:15
Trójpodział polskiej gospodarki: biznes-nauka-samorząd
Lubelskie Centrum Konferencyjne
12:15 - 14:15
Siła polskich innowacji
Lubelskie Centrum Konferencyjne
12:15 - 14:15
Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe - praktyczne wykształcenie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Studia dualne - innowacja w nauczaniu
 2. Praktyka zawodowa - doświadczenie zdobywane w trakcie studiów
 3. Praktyczny model kształcenia - dobry początek kariery zawodowej
 4. Efektywna współpraca uczelni i biznesu
12:15 - 14:15
Forum wodociągowe
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Ceny transferowe
 2. Zamówienia w trybie IN HOUSE w spółkach wodociągowych
12:15 - 14:15
Nowoczesne formy aktywizacji osób pozostających bez pracy
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Innowacyjne rozwiązania w kształtowaniu rynku pracy
 2. Rola kształcenia zawodowego
 3. Pracownik kontra pracodawca
12:15 - 14:15
Polityka mieszkaniowa w Polsce
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Innowacyjne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym
 2. Wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań
 3. Perspektywy nowych źródeł finansowania budownictwa mieszkaniowego
 4. Rozwój inwestycji mieszkaniowych dzięki współpracy z samorządami lokalnymi
 5. Nowoczesna spółdzielnia mieszkaniowa – inwestor i zarządca nieruchomości
12:15 - 14:15
Przemysł 4.0.
Lubelskie Centrum Konferencyjne
12:15 - 14:15
Drony na polskim niebie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Najnowsze rozwiązania w komercyjnym zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych
 2. Co dalej z dronami? Kierunki rozwoju technicznego dronów i rozwoju usług związnaym z dronami w ciągu najbliższych lat
 3. Czy dron tylko lata? Jak rozwijają się drony "wodne" i "naziemne"? Czy można już mowić o wydrębnieniu nowych rodzajów?
 4. Kto będzie latać wyżej? Zmiany w przepisach dotyczących użytkowania cywilnych dronów
 5. Nasze najlepsze? Miejsce polskich konstrukcji w ogólnoświatowych rankingach i na tle konkurencji
14:30 - 15:15
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
27.10 Sesja II
15:30 - 18:10
Innowacje w praktyce - komercjalizacja badań
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Polskie innowacje na światowym poziomie
 2. Innowacyjne myślenie o edukacji
 3. Innowacje w Polsce, kierunku rozwoju oraz komercjalizacja badań


Partner sesji: sp7
15:30 - 17:30
Tereny inwestycyjne miast i gmin
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Wysoki standard życia magnesem dla inwestycji
 2. Gmina przyjazna inwestorom
15:30 - 17:30
Transport i logistyka
Lubelskie Centrum Konferencyjne
15:30 - 17:30
Rynek energii 2030 - wpływ regulacji emisji CO2 na polską energetykę
Lubelskie Centrum Konferencyjne
11:45 - 13:45
Jak naprawić polskie górnictwo? Ekonomia, polityka oraz perspektywy na przyszłość
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Wsparcie spółek energetycznych w restrukturyzacji górnictwa
 2. Nowoczesne formy zarządzania w prywatnych kopalniach
 3. Górnicze przywileje – rola związków zawodowych
Partner sesji:sp7
11:45 - 13:45
Innowacje oraz komercjalizacja badań w branży okołowydobywczej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Przyszłość projektów „czystego” zgazowania węgla
 2. Plany wdrożenia eksploatacji węgla systemami komorowo-filarowymi
 3. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w branży wydobywczej
 4. Horyzont czasowy wdrażania innowacji i nakłady finansowe


Partner sesji:

sp7 sp7
15:30 - 17:30
Nowe trendy w turystyce biznesowej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
15:30 - 17:30
Jakość polskich marek premium
Lubelskie Centrum Konferencyjne
18:30
Bankiet VIP
Lubelskie Centrum Konferencyjne
28.10 Sesja I
09:00 - 11:30
Program Polska Wschodnia - polityka gospodarcza
Lubelskie Centrum Konferencyjne
09:00 - 11:30
Synergia nauki z biznesem szansą na rozwój sektora MŚP
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Działalność B+R w przedsiębiorstwach - znaczenie, forma i źródła finansowania
 2. Innowacyjność - klucz do sukcesu przedsiębiorców
11:45 - 13:45
Źródła energii odnawialnej
Lubelskie Centrum Konferencyjne
11:45 - 13:45
Horyzont 2020 – finansowanie innowacji od koncepcji do wdrożenia
Lubelskie Centrum Konferencyjne
11:45 - 13:45
Nauka i medycyna na miarę XXI wieku
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Sytuacja polskiego rynku farmaceutycznego w perspektywie 2016-2020
 2. Pozycja polskich firm farmaceutycznych na rynku globalnym
 3. Jak skutecznie komercjalizować innowacje medyczne?
 4. Rozwój telemedycyny w Polsce - szanse oraz możliwości


Partner sesji:sp7 sp7
11:45 - 13:45
Ekologia
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Partner sesji:

sp7
11:45 - 13:45
Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku europejskim
Lubelskie Centrum Konferencyjne
11:45 - 13:45
Smart city
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Biznesowy model zarządzania samorządem
 2. Smart osiedla
 3. Zarządzanie jednostką samorządową - największe trudności
 4. Integracja zbiorowego transportu publicznego drogą do wzrostu konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej
14:00 - 14:45
Przerwa obiadowa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
28.10 Sesja II
14:45 - 17:00
Rozwój regionalny w perspektywie 2014 – 2020
Lubelskie Centrum Konferencyjne
14:45- 17:00
CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. CSR – moda czy obowiązek?
 2. Etyka w biznesie – teoria i praktyka
 3. Odpowiedzialność za pracowników – zdrowy styl życia
 4. CSR w nowych kanałach komunikacji
 5. Praktyczne zastosowanie normy PN-ISO 26000
14:45 - 17:00
Przemysł obronny i jego rola dla gospodarki
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Dobre, bo polskie. Największe sukcesy polskiej branży zbrojeniowej za granicą w ciągu ostatnich lat
 2. Efekt konsolidacji przemysłu obronnego
 3. Inwestycje i modernizacje sił zbrojnych w latach 2015-2025
 4. Innowacje w produkcji dla wojska i ich rola w gospodarce
 5. Flanka wschodnia szansą dla polskich firm zbrojeniowych

14:45 - 17:00
Przyszłość polskiego lotnictwa
Lubelskie Centrum Konferencyjne
 1. Skrzydła bez śmigieł - rozwój szybowców produkowanych w Polsce i rynku szybowcowego w ostatnich latach
 2. Projekty konstrukcyjne jutra - rewolucja na rynku lotniczym
 3. Nowe skrzydła - czy trudno jest wystartować z własnymi projektami w branży lotniczej
 4. Nowoczesne systemy wspomagające procesu lądowania
14:45 - 17:00
Innowacje społeczne
Lubelskie Centrum Konferencyjne
14:45 - 17:00
Biznes w sporcie
Lubelskie Centrum Konferencyjne
20:00
Bankiet zwieńczający Kongres
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Uroczysta gala
18:00 - 20:00
Uroczysta gala
Gala wręczenia nagród Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

Rada Programowa


Przedstawiciele władz samorządowych, eksperci ds. gospodarki, polityki oraz nauki.

Pełny skład Rady Programowej będzie dostępny w najbliższym czasie.

 • Portfolio Item

  Sławomir Sosnowski

  Marszałek Województwa Lubelskiego

  Portfolio Item

  Krzysztof Żuk

  Prezydent Miasta Lublina

  Portfolio Item

  Teresa Bogacka

  Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 • Portfolio Item

  gen. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk

  Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

  Portfolio Item

  prof. dr hab. Paweł Rowiński

  Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

  Portfolio Item

  prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG

  Rektor Politechniki Gdańskiej

 • Portfolio Item

  Krzysztof Hetman

  Poseł do Parlamentu Europejskiego

  Portfolio Item

  prof. dr hab.inż. Andrzej Gonet

  Dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH /
  Członek Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA

  Portfolio Item

  Adrian Furgalski

  Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

Prosimy o uważne przeczytaniei informacji organizacyjnych.

Organizator


PAP


Partnerzy główni


Lubelskie kostka lublin kostka wsei


Patronat honorowy


mc mc marszalek marszalek


arp zpp pie iztech


pte pte pte pte


cbk


Partnerzy merytoryczni


wat sp7 sp7 sp7


sp7 sp7 sp7 sp7


sp7 sp7 sp7 sp7


sp7 sp7 sp7 sp7


sp7 sp7 sp7 sp7


sp7 sp7 sp7 sp7


sp7


Partner technologiczny


sp7 sp7

Patroni medialni


sp7 sp7 sp4 sp4


sp7 sp7 sp7 sp7


sp7 sp7 kurier


naszemiasto


Współpracowali z nami


sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp6
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp5
sp7
sp1
sp2
sp3
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7
sp7

Zapisz się do newslettera


Kontakt


W przypadku pytań, bądź uwag dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z biurem Organizatora.

Adres

Polska Agencja Przedsiębiorczości
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice

Telefon

32 782 60 07
32 782 60 05Rzecznik prasowy

Paulina Jaworska
tel. 32 782 60 05
888 822 318
rzecznik@pap.katowice.pl